Now Playing Tracks

Thought via Path

TAURUS (Abril 20 - Mayo 20) — Kung aabot sa sukdulan ang pagtitimpi, makakabuting umiwas dahil masama ang mangyayari. Madali ang makipag-away pero masarap ang mabuhay nang walang kaaway. Madali kang mapikon at mag-init ang ulo. Mahigpit na disiplina sa sarili ang kailangan.

nyak buong linggo atang nega ang horoscope ko… – Read on Path.

To Tumblr, Love Pixel Union